back

AGENDA 2017.

16-02: Optreden voor de bewoners van appartementencomplex Belvédere aan de Bavelselaan 464.

AGENDA 2016

09-11: Herdenking Kristallnacht. Na de stille tocht verzorgt A Kholem in Café Het Hijgend Hert aan de Pasbaante Breda, een toepasselijk programma.

09-10: Kulturele Amateur Manifestatie in ’t Chassétheater. Om 15.25 uur staat A Kholem weer te sprankelen op het podium in de foyer.

10/11-09: Open Monumentendagen. Yvonne treedt op met muzikant Niels Landstra in Van Goorstraat 22.

05-07: Zomermiddagconcert in ’t Houwke aan de Grote Houw 5, Breda-Heusdenhout. Aanvang 14.00 vrij entree.

05-06: Jiddische muziekmiddag met trio a Kholem en duo Tsvey Brider (Martin Peulen en Jaap Posthumus) in de Synagoge Breda. Besloten.

14-05: Optreden in de open lucht op ’t horecadek i.h.k.v. de Spanjaardsgatconcerten. 14.45 t/m 14.15 uur.

12-04: Culturele avond in Mariastede, Theresiastraat 44 in Roosendaal. Aanvang 19.30 uur. Thema: Jezus in het Jodendom. A Kholem verzorgt de muzikale omlijsting. Voor deelname: zie www.spiritinroosendaal.nl

21-02: In de serie Zondagmiddagconcerten speelt A Kholem in Gemeenschapshuis “t Houwke aan de Grote Houw 5 in Breda-Heusdenhout. Aanvang 14.00 uur, vrij entree.

24-01: Optreden voor Stichting Tientjes. Aanvang 14.30 uur. Vrij entree. Tientjes is gevestigd in het Rondeel, hoek Kloosterlaan/Claudius Prinsenlaan.

AGENDA 2015

29-11: A Kholem organiseert zelf een zondagmiddagconcert, met als titel “Mit harts un gefil” in Nieuwe Ruimte, Boschstraat 42. Aanvang 14.30 uur. Entree E 8,–, inclusief thee en taart.

28-10: Verjaarsfeest bij de trouwste fan van A Kholem. Het hele repertoire wordt van stal gehaald.

14-10: Open podiumsessie in Hoeve Galderzicht, Rijsbergsebaan 9, Breda. Aanvang 20.30 uur. A Kholem valt (gunstig) op met totaal anderssoortige muziek dan er normaal gespeeld wordt op de sessie-avonden.

30-09: Plein Air aan de Mark. Optreden samen met Wereldkoor Tocoloro bij witte brug a/d Mark.

19-9: Optreden tijdens Kulturele Amateur Manifestatie in het Chassetheater aan de Claudius Prinsenlaan te Breda. 20.00 in de Foyer.

12-9: Open Monumentendag. A Kholem doet vanaf 11.30 uur ieder uur een kort optreden in de WAALSE KERK, Catharinastraat, Breda. Naast het Begijnhof.

AGENDA 2014

27-9: Kulturele Amateur Manifestatie in Chassetheater, tijd en plaats nog niet bekend.

sept.: Open Monumentendag.

13-9: Optreden voor Zorgorganisatie Orion in Rotterdam. Besloten.

aug.: Plein Air aan de Mark. Tijd en plaats nog niet bekend.

20-7: Verjaardagsfeest in Etten-Leur. Besloten

18-5: Deelname aan Tilburgs Dichttalent 2014 in Café Cul de Sac, Heuvel 48, Tilburg. 15.00-17.00 uur.

11-5: Tijdens Vintagemarkt van Bewust Breda komen we in de loop van de middag weer wat sfeer maken.

3-5 Bewust Levenbeurs van Bewust Breda in de Stadsgalerij, Oude Vest, Breda. Van 10.00-17.00 uur.
Yvonne draagt poëzie voor en A Kholem zorgt van tijd tot tijd voor nog meer sfeer.

13-4: 14.00 uur: Vertelvoorstelling met muziek door Yvonne en Joost in Vestzaktheater De Schelleboom,
Mathildastraat 37a, Oosterhout. Uitverkocht.

12-4: 17.00 uur: namiddagconcert in Lutherse Kerk. Vrije toegang
16.00 uur: concert in de crypte van de kerk door andere muzikanten.

9-3 14.00 uur: Optreden in Grand Café De Koffiemolen, Pels Rijckenpark 1, vrije toegang

4-1 Optreden bij informeel diner. Besloten

AGENDA 2013

1-12 Chanoekafeestje in synagoge Breda in workshopvorm. Gezellig meezingen met A Kholem. Aanvang 16.00 uur. Niet-leden van de synagoge wordt verzocht van tevoren contact op te nemen met Yvonne i.v.m. beperkte toegankelijkheid.

17-11 Zondagmiddagmuzieksalon in WIJ-centrum Boeimeer aan de Langendijk 25 te Breda. Entree E 3,–, incl. 2 consumpties.

13-10 Optreden in synagoge Delft aan de Koornmarkt 12
voor info: zie website synagoge

26-9 Tijdens voorstelling As I left my fathers house in de Marcuskerk aan het Hooghout te Breda spelen wij een paar sfeervolle liederen. Vrij entree. 1930 uur.

22-9 KAM BREDA (Culturele Amateur Manifestatie). Wij spelen van 13.05 tot 13.35 uur in de foyer van het Chassetheater.
Vrij entree.

14-9 Open Monumentendag. Wij zijn van 14.00 tot 16.30 uur aanwezig in het Rijksmonument Huize Merula op de Baronielaan 102 te Breda. Vrije toegang.

8-9 Radio-opname tijdens programma Meijs en Ton van Stadsradio-tv in de Croonsael van Cafe Oncle Jean. 13.00 – 14.00 uur. Publiek vrij entree.

11-8 Plein Air aan de Mark. Ons aanvankelijk geplande optreden vindt geen doorgang.

4-8 Van 14.30-14.00 uur en van 16.00 -16.30 uur spelen wij in de Grote Kerk van Breda t.g.v. het Cultureel Zondagmiddagpodium. Vrije toegang.

2-8 Mantraworkshop in de Stadsgalerij met m.m.v. accordeonist Jaap Posthumus en percussioniste Yvonne Simjouw. Aanvang 14.30 uur. Wij vertegenwoordigen op die middag de Stichting Present en vragen geen entree.

17-7 Optreden in Mentrumvestiging van zorgorganisatie Arkin in Amsterdam. Besloten.

7-7 Van 18.30-20.00 uur spelen wij in de Stadsgalerij aan de Oude Vest in Breda t.g.v. kunstenaarsmanifestatie Free Flow. Zie website voor info over de andere activiteiten.

30-6 Optreden t.g.v. 25-jarig huwelijksfeest in Breda. Besloten.

11-6 Muzikale intermezzo’s verzorgen tijdens presentatie door drie kunstenaars van de kunstcollectie van het Amphia Ziekenhuis aan de Molengracht te Breda. Locatie: kenniscentrum. Aanvang 19.30 uur. Belangstellenden welkom.

8-6 Yvonne werkt mee als zingende hulpkok aan een diner met als titel De Voorkamer, voorafgaand aan theatervoorstelling in Electron te Breda. Na afloop zorgt A Kholem weer voor een fijne sfeer.

23-2 Accordeonist Jaap wordt zestig jaar en beleeft een surpriseparty met veel muziek. Ook A Kholem is natuurlijk van de partij.

20-1 Optreden voor Zondagmiddagmuzieksalon Boeimeer van Ouderenorganisatie WIJ. Locatie: Cult.Centrum Boeimeer aan de Langendijk. Aanvang 14.00 uur.

AGENDA 2012

14-12 Optreden voor Project Taalmaatjes van Humanitas.

7-11 Optreden in Bistro Poncin in Bergen op Zoom bij besloten lunchbijeenkomst.

13-10 Optreden A Kholem op besloten verjaardagsfeest

8-9 Optreden Open Monumentendag op binnenplaats van Tapijthandel Van Aalst in de Catharinastraat te Breda i.s.m. Verhalenboerderij Arcadia. A Kholem is aanwezig van 15.00 tot 17.00 uur.

12-8 PLEIN AIR AAN DE MARK – VAN 14.00 TOT 16.00 UUR
Verhalenboerderij Arcadia en A Kholem brengen weer samen verhalen en liedjes in de buxustuin achter de Prot. Laurentiuskerk in het Ginneken. Vrije toegang

4-8 TWEE SPIRITUELE WEKEN MET DE ONT-MOETING
Tijdens een buitenmarkt achter de Stadsgalerij aan de Oude Vest te Breda spelen Jaap, Annemarie en Yvonne voor de gezelligheid mantra’s en jiddisje liedjes. Vrije toegang.

3-8 TWEE SPIRITUELE WEKEN MET DE ONT-MOETING (voor alle info: www.netwerkgroepdeontmoeting.nl)
Yvonne, Jaap en Annemarie presenteren onder de vlag van Stichting Present in de Stadsgalerij aan de Oude Vest te Breda een mantrameezingconcert, gevolgd door mantradans. Tijd: 14.30 tot 16.30 uur. Vrije toegang, vrijwillige bijdrage ten bate van St. Present (www.stichtingpresent.nl)

17-3 Na jaarvergadering Seniorenkoor Breda half uurtje muziek met Joost en Yvonne. Besloten

7-3 Optreden duo op Poeriemfeest in Synagoge Breda. Aanvang 21.00 uur na lezing Megillah Esther.

7-1 Optreden duo op verjaardagsfeest in Breda. Besloten

AGENDA 2011

31-12 Optreden Yvonne en presentatie Open Podium i.h.k.v. Winterweek in Kranenburg, Duitsland. Besloten.

7-11 Medewerking A Kholem aan jubileumconcert van koor Inspiration in De Nieuwe Veste, Molenstraat, Breda.
Aanvang 14.00 uur.

2-10 Optreden t.g.v. Israelzondag in de Zuiderkerk te Assen, Zuidersingel 81. 14.00 uur (15.00?), Vrije toegang.

17-9 Optreden i.h.k.v. de Vredesweek op podium op het Groenedijkplein te Breda (bij het Vredesmonument). Opening Vredesweek: 10.30 uur. Iedereen meer dan welkom.

4-9 Optreden bij opening expositie “Martinus in de Kunst” in de Martinuskerk aan de Dreef te Princenhage. 14.00 uur, Vrij entree. Accordeonist: Jaap Posthumus

21-8 Samenwerking Verhalenboerderij Arcadia en A Kholem i.h.k.v. Plein Air aan de Mark.
Vanaf 13.00 uur optreden in tuin van de pastorie aan de Duivelsbruglaan, Breda.

22-5 Presentatie door Yvonne van Orientaalse Show van Oosters danseres Badra Falak i.h.k.v. de Spanjaardsgatfeesten te Breda. Plaats: ponton in het Spanjaardsgat, tijd circa 16.00 uur.

2-4 Optreden met accordeoniste Conny Timmermans op Open Podium in de Zonnewende. Besloten.

24-3 Nachtruiter Hans Peters organiseert de culturele avond “Podiumbeest”. A Kholem treedt om 21.30 op. Plaats: Hall of Fame, St. Ceciliastraat 23, Tilburg. Vrij entree.

25-1 Mantrameezingconcert door A Kholem in ontmoetingsruimte Suleymanemoskee in Tilburg. Aanvang 19.00 uur. Vrije toegang. Accordeonist Jaap Posthumus. Organisatie: nachtruiter Ronald Hazelzet i.h.k.v. culturele activiteiten van de nachtburgemeester van Tilburg.

23-1 Synagoge Breda. Toe Bisjwatfeestje. Besloten

9-1 Presentatie door Yvonne van jubileumconcert zangeres Jacobijn Wallis in de Waalse kerk te Breda. Besloten


AGENDA 2010

6 mei 11.00-12.00 uur

Programma: Fun friling biz tsum vinter
Bibliotheek Buitenveldert, Willem van Weldammelaan 5, 1082 LT Amsterdam 020 6422100,
bvd@oba.nl

19 juni

50-jarig huwelijksfeest in restaurant Den Deijl, Breda. Besloten.

22 augustus, 17.00 uur

Speciaal concert in synagoge Bourtange. Geen kaartverkoop, maar vrijwillige bijdrage.

Voor deze gelegenheid werkt Wim Lever uit Sappemeer mee als gastaccordeonist.

12 september:

optreden voor bewonersvereniging De Poort van Breda. Besloten.

10 oktober

Optreden in Den Bosch bij Joodse conferentie. Besloten

31 oktober Internationaal Joods Muziek Festval Amsterdam

-Masterclass vanaf 14.30 uur: Jiddishe Zangdiva Adrienne Cooper coacht Yvonne

Open podium 16.00-18.00 uur, Wij spelen om 17.40 uur.

Plaats: Conservatorium Amsterdam (http://www.ijmf.org/Site/Location.html)

7 november- 14.00 – 16.00 uur

Optreden voor Zondagmiddagsalon in Wijkopbouwcentrum Buitenveldert,
MFC “Binnenhof” , A.J. Ernststraat 112, Amsterdam – tel. 020 6428745

2011 verwacht

April Optreden Synagoge Groningen

7 April: opening Joods Monument Breda